Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

My ludzie, dziećmi natury będąc, dorobiwszy sie przez ostatnie pół tysiąclecia solidnej, prawdziwej i praktycznej wiedzy o świecie i sobie, wyznajemy niniejsze Ludzkie Wyznanie Wiedzy:

 • Wszechświat powstał podczas Wielkiego Wybuchu ok. 13,5 miliarda lat temu.
 • Słońce jest przeciętną gwiazdą leżącą na skraju Mlecznej Drogi.
 • Ziemia jest planetą krążącą w ekosferze, na której ok. 3,8 miliardów lat temu rozpoczął się proces ewolucji biologicznej.
 • W trakcie ewolucji powstały wszystkie rośliny i zwierzęta.
 • Człowiek jest zwierzęciem o nazwie gatunkowej Homo sapiens sapiens.
 • Ewolucja człowieka trwa nadal. Obecnie jest to głównie ewolucja kulturowa i rozwój mózgu.
 • Świadomość, umysł i osobowość są programami procesującymi na organicznym procesorze – mózgu.
 • Pracę mózgu można modelować w maszynach informatycznych.
 • Wkrótce zaistnieje techniczna możliwość kopiowania umysłu ludzkiego lub zwierzęcego do maszyn informatycznych.
 • Systemy informatyczne nie mają ograniczeń właściwych dla ciała zwierzęcego. Można je naprawiać, wymieniać, ulepszać, łączyć, itp.
 • Oznacza to osiągnięcie przez człowieka rzeczywistej nieśmiertelności.

Oto cel godny przed nami sie jawi, aby świadomość i umysły nasze, co o człowieczeństwie naszym decydują, unieśmiertelnić, podłoże jej dając trwalsze i bezpieczniejsze niż zwierzęce ciało.

Ku temu dążmy, temu poświęćmy czas swój, umiejętności i wszelakie zasoby, ten cel ukazujmy naszym dzieciom!

Nie musimy więcej bać się śmierci!

Możemy ją pokonać przy pomocy nauki i techniki!

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...