Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Żeby od maleńkości uczyć dzieci samodzielnego myślenia i wdrażać je do rozwiązywania problemów, należy powołać do istnienia Szkołę Naukową.

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy. Uczyłaby ich podstaw poprawnego rozumowania i skutecznego rozwiązywania problemów. Przede wszystkim zaś uczyłaby stawiania dobrych pytań i szukania na nie odpowiedzi. Szkoła naukowa powinna nauczać selekcji źródeł informacji i oceny wiarygodności tych źródeł.

Powinna ona wyczulić dzieci na spójność ich wiedzy, nauczyć sprawdzania poprawności rozumowań, podstaw logiki i metodologii nauk, oraz umiejętności współdziałania w grupie.

Dzieci z takimi umiejętnościami będa miały wręcz miażdżącą przewagę nad dziećmi z tradycyjnych szkół. Będa w stanie same nauczyć sie potrzebnych im umiejętności i dostosować się do szybko zmieniających się warunków społecznych.

Który światły rodzic nie chciałby posłać swoich dzieci do takiej szkoły?

Założenia programowe Szkoły Naukowej:

 • Szkoła wykorzystuje najnowocześniejsze wyniki badań naukowych dotyczących procesu uczenia się;
 • stosuje najskuteczniejsze i najnowocześniejsze metody nauczania, (komputery, interaktywne prezentacje, niewielkie grupy uczniów, itp.)
 • maksymalnie indywidualizuje nauczanie: zaleceniem jest indywidualny tryb nauki każdego ucznia;
 • Umożliwia uczniom kształcenie się w dziedzinach najbardziej ich interesujących;
 • Nauczyciel jest głównie opiekunem czuwającym nad kierunkami w samodzielnym zdobywaniu wiedzy przez uczniów;
 • Szkoła uczy przede wszystkim umiejętności samodzielnego myślenia,
 • samodzielnego szukania informacji,
 • oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Ponadto uczy samokształcenia,
 • technik pracy umysłowej, takich jak - metody szybkiego zapamiętywania, szybkiego czytania;
 • samodzielnego motywywania się;
 • umiejętności społecznych - współpracy grupowej, asertywności, komunikatywności.
 • Oprócz tego szkoła byłaby uwolniona od jakiejkolwiek indoktrynacji religijnej i dogmatyzmu.

   

Przykłady przedmiotów nauczanych w Szkole Naukowej:

 • wstęp do logiki;
 • wstęp do metodologii badań naukowych;
 • podstawowa wiedza o umyśle, uczeniu się, zapamiętywaniu i rozwiązywaniu problemów;
 • praktyczne techniki zapamiętywania;
 • ocena wiarygodność źródeł wiedzy;
 • szybkie pisanie na klawiaturze (metodą bezwzrokową, dziesięciopalcową);
 • higiena umysłowa;
 • etyka;
 • religioznawstwo;
 • wszystkie przedmioty, którymi interesują sie uczniowie;
 • naukowa wiedza o seksualności człowieka;
 • informatyka;
 • historia życia codziennego;
 • historia idei;
 • nauka o języku - językoznawstwo;
 • oprócz tego te przedmioty, które już w szkołach są wykładane, jednak z naciskiem na samodzielne zdobywanie wiedzy, wykonywanie eksperymentów, pisania prac na samodzielnie wybrane tematy, dowodzenie twierdzeń, itp.

Szkoła powinna przygotować młodych ludzi do samodzielnego przystosowywania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
Dotychczasowy model kształcenia, oparty głównie na przyswajaniu mało potrzebnej później wiedzy ogólnej nie zdaje egazminu.
 Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zbliżenie się procesu nauczania do maksymalnych możliwości ludzkiego umysłu w przyswajaniu informacji.
Tymczasem, żeby sprostać wyzwaniom współczesności należy potraktowac mózg jak procesor do przetwarzania informacji zawartej w pamięci zewnętrznej - informatycznej.
Gdyż współczesne tempo przyrostu wiedzy zdecydowanie przerasta ludzkie możliwości w szybkości jej przyswajania.
 Wybór informacji jest więc konieczny. Nauka i technika coraz bardziej się specjalizują, można więc samym uczniom pozwolić na - przynajmniej częściową - selekcję potrzebych im informacji. Zapobiegnie się w ten sposób skostnieniu programów dydaktycznych.

Szkoła w takim kształcie, będzie z pewnością elitarna i kosztowna. Trzeba stworzyć system jej finansowania, który umożliwi naukę w niej także uboższym, lecz zdolnym uczniom.

Jest możliwe, że dobrą formą finansowania będzie fundacja specjalnie w tym celu założona. Dzięki nieszablonowemu modelowi kształcenia, absolwenci będą znacznie lepiej przygotowani do pracy, jest więc możliwa współpraca między firmami potrzebującymi ludzi z odpowiednimi umiejętnościami.

Inspiracją do stworzenia Szkoły Naukowej jest pewien szczegół biografii prof. Richarda Dawkinsa, którego "oboje [rodzice] interesowali się naukami ścisłymi i na pytania młodego Richarda odpowiadali używając pojęć naukowych." (za Wikipedią) Jak widać po dorobku prof. Dawkinsa, dało to rewelacyjne rezultaty.
 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...