Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Dziś rozważymy pewien ważny problem teologiczny: czy można zrobić nową wodę święconą rozcieńczając zwykłą wodą z kranu posiadaną już wodę święconą?

Zasięgnąwszy opinii, dowiedziałem się, że tak. Taka jest np. praktyka wśród ministrantów służących do mszy. Często taką wodą chrzci się niemowlęta.

Wbrew pozorom, nie jest to problem błahy, ani czcza scholastyka.
Bowiem wynikają z tego bardzo poważne konsekwencje:

  • woda święcona nie ma terminu ważności. Raz poświęcona będzie święta na wieki wieków (in saecula saeculorum).
  • Jedynym możliwym do wyobrażenia sobie sposobem, w jaki zwykła woda nabiera cechy świętości jest kontakt fizyczny- niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona. Mechanizm ten nazwijmy transmisją świętości. (Istnieje tu bardzo ścisła analogia do uzyskiwania relikwii - mianowicie relikwie tworzą się przez kontakt ze świętym człowiekiem, a kolejne relikwie - przez kontakt z tymi poprzednimi.)
  • Po rozcieńczeniu więc, świętość powiększonej porcji wody święconej zostaje zachowana w 100%. Świętość "nowej" wody święconej także zostaje zachowana na wieczność.
  • Poświęcona woda paruje.
  • Poświęcone cząsteczki wody wchodzą w kontakt z cząsteczkami pary wodnej w powietrzu i następuje transmisja świętości.
  • Poświęcone cząstki pary wodnej wchodzą w cykl hydrologiczny, czyli naturalny obieg wody na Ziemi.
  • Ilość poświęconych cząsteczek wody zwiększa się coraz szybciej, bo coraz więcej cząstek bierze udział w transmisji świętości.
  • Skutek - cała woda na planecie Ziemia jest poświęcona.

Proces ten oczywiście wymaga czasu. Ale proces transmisji świętości zachodzi lawinowo, w postępie geometrycznym. Ponieważ  katolicka nauka o sakramentach (i o wodzie święconej) ma ok. 1000 lat, spokojnie możemy przyjąć, że cała Ziemia jest już poświęcona.

Obecnie poświęcone cząsteczki pary wodnej wydostają się poza atmosferę ziemską i następuje proces uświęcania Kosmosu.

Wszystko to ma kapitalny skutek teologiczny: każda rzecz na powierzchni Ziemi z całą pewnością została poświęcona, gdyż na pewno zetknęła sie z poświęconą cząsteczką wody.

Dodatkowe więc święcenie przy pomocy kropidła jest całkowicie zbędne i niepotrzebnie obciąża kieszenie wiernych, gdyż księża nader rzadko zgadzają się kropić wyłącznie za bógzapłacia.

Zbędność tzw. pokropku jest najstraszliwszą konsekwencją rozcieńczania wody święconej, gdyż odbiera utrzymanie kropiącym, co się da, o ile się da.

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...