Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Najnowsze badania prof. Dawkinsa niezbicie dowiodły, że religia i wiara religijna jest chorobą o charakterze wirusowym, która powinna być powszechnie leczona.

Nazwijmy tą chorobę WMZIP - Wirusoidalnym Memetycznym Zespołem Indukowanej Paranoi (Virusoidal Memetic Induced Delusional Syndrome, VMIDS (wym. wi - em - AIDS, taki umysłowy AIDS)).

Działając podobnie jak wirusy, kompleksy memów religijnych atakują zwłaszcza bezbronne i ufne umysły dzieci, z wielką szkodą dla całego późniejszego ich życia. Memy religijne działają na umysł ludzki paranoidalnie i urojeniowo. Powodują one trwałe ubytki w mechanizmach poznawczych dziecka, przez co zarażony człowiek żyje później w urojonym, baśniowym świecie i nie potrafi podejmować trafnych decyzji odnośnie swojego życia. Wirusoidalne memy powodują także zrujnowanie naturalnego logicznego myślenia dzieci, co później dodatkowo je unieszczęśliwia, gdyż nie są w stanie zrozumieć świata i siebie.

Co przerażające, dzieci zarażają się najczęściej od swoich rodziców, którzy sami zostali zarażeni w dzieciństwie. Tworzy to błędne koło, w którym zarażeniu uległy miliardy ludzi w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat.

Jeszcze gorsze jest to, że istnieją grupy osób aktywnie i skutecznie roznoszące zarazę na społeczeństwa, w którym się znajdują. Grupy te, mamiąc ludzi i świadomie wprowadzając w ich umysły fałszywy obraz świata oraz sensu życia, czerpią z tego procederu wręcz niewiarygodne bogactwa i władzę. Zwą się oni kapłanami, księżmi, szamanami, imamami, itp.

Leczenie wirusoidalnego zapalenia umysłu jest niezwykle trudne, bowiem chory zwykle zaprzecza swojej chorobie, i uważa się za zdrowego, a nawet zdrowszego od lekarza. Mając poważnie uszkodzone mechanizmy poznawcze i logiczne myślenie, chory torpeduje próby leczenia, a nawet próbuje aktywnie zarażać leczącego. Gdy mu się to nie udaje, często posuwa się do agresji słownej i fizycznej. Zaskakująco często (zwykle wbrew oficjalnym nakazom swojej religii) zarażony usiłuje zamordować „wroga religii”. Tak oto wirus przejmuje kontrolę nad swoim nosicielem. Upodabnia to zarażonych religijnym wirusem do niebezpiecznych i groźnych szaleńców.

Do zadań światłych luminarzy medycyny należy opracowanie skutecznych i szybkich metod terapeutycznych dla zarażonych WMZIP.

Wygląda na to, że jest to jedno z najważniejszych zadań ludzkości XXI wieku – o ile chcemy pozbyć się jednego z największych hamulców rozwojowych ludzkości.

Problemem leczenia tej choroby może być też ilość chorych!!!

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...