Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Spróbuję tutaj przybliżyć,jakie elementy składowe może zawierać racjonalistyczny humanizm świecki:

  • ateizm i naturalizm, jako postawa badacza śmiało próbującego zrozumieć świat realny; jako trzeźwy, wolny od zabobonów i gotowy do kwestionowania autorytetów ogląd rzeczywistości;
  • racjonalizm, jako postulat posługiwania się metodami rozumowymi w badaniu tego świata, czyli dowodzeniem, wnioskowaniem, wyjaśnianiem i sprawdzaniem (Ajdukiewicz); antyirracjonalizm, ew. racjonalizm krytyczny (Popper); IMHO racjonalizm uzupełnia (dopełnia) aksjologię humanistyczną, bowiem żeby sensownie mówić o człowieku, trzeba poznać jego naturę; do tego potrzebny jest metoda naukowa oparta na racjonalizmie;
  • naukowy obraz świata, jako konsekwencja podejścia racjonalnego w badaniu rzeczywistości;
  • znajomość metody naukowej dla uzyskania prawdziwego obrazu świata i człowieka;
  • aksjologia humanistyczna – ludzki system wartości, stworzony dla człowieka i przez człowieka, mający na celu jego dobro, szczęście, rozwój, brak cierpienia, wolność, sprawiedliwość, godne życie, samorealizację, itd., itp. Także – etyka humanistyczna.
  • działanie prohumanistyczne – skuteczne poprawianie świata, działania dla „pożytku ludzkości lub choćby jej niewielkiej części”. Nauka w tym pomocna – prakseologia (teoria sprawnego działania, Kotarbiński).

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...