Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Oto wstępnie sformułowane prawd wiary dla Kościoła Humanistycznego.
Zapraszamy do dyskusji nad nimi!

 1. Piekło i niebo (raj) istnieją na ziemi.
 2. Piekło to zło, ból, rozpacz i cierpienie.
 3. Niebo to dobro, szczęście, radość, przyjemność, zapewnienie dobrej przyszłości sobie i swoim bliskim oraz zadowolenie z całości życia i postępowania słusznie.
 4. Celem życia człowieka jest osiągnięcie ziemskiego raju i unikanie piekła na ziemi. Jak to osiągnąć, każdy człowiek decyduje sam.
 5. Dusza - jako niematerialny byt który przeżywa śmierć człowieka - nie istnieje.
 6. Człowiek jest istotą cielesną i nie istnieje poza ciałem. (Jakie to oczywiste... I jak zakłamane przez katolików...) Umysł będzie istniał poza ciałem biologicznym, jak nauczymy się kopiować go do maszyn informatycznych.
 7. Umysł, psychika, świadomość (coś, co zwykle nazywamy duszą w drugim znaczeniu tego słowa) są rodzajem programu (typu sieć neuronowa), procesującego na procesorze organicznym - mózgu.
 8. Bogowie istnieją - podobnie jak smoki i krasnoludki - jako fikcja literacka lub mit.
 9. Prawdziwa boskość istnieje w tobie i w bliźnim twoim - jako świadomość i samoświadomość.
 10. Żeby być dobrym człowiekiem, bóg jest niepotrzebny, a często przeszkadza, gdyż religie często maja wypaczone pojęcie dobra i zła (przykład - religijny mord rytualny, jako czyn dobry).
 11. Moralność nie pochodzi od bogów, lecz ma źródło w strukturze naszego mózgu (ukształtowanego przez ewolucję), oraz w kulturze i wychowaniu.  
 12. Światem rządzi nieboska opaczność. Dlatego ten świat tak wygląda!
 13. Niewiara nie jest rodzajem wiary.
 14. To co logiczne jest konieczne, to co nielogiczne - niemożliwe. Z tego wynika, że nie mogą istnieć rzeczy sprzeczne wewnętrznie, np. okrągły kwadrat lub wszechmogący, sprawiedliwy i miłosierny bóg.
 15. Świętość i boskość tkwią wyłącznie w człowieku. Ciało jest święte - jako nosiciel świadomości.
 16. Wszyscy jesteśmy synami i córami ludzi, zatem winniśmy cenić wartości humanistyczne.
 17. Prawda, dobro, wolność i sprawiedliwość to najważniejsze i święte wartości.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...