Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Motto:
Możesz wierzyć w każdą fikcję, w jaką zechcesz.
Dlaczego więc nie uwierzyć w prawdę (logiczną)?


Pojęcie prawdy (logicznej) jest kluczowe dla zrozumienia siebie i rzeczywistości. Aż dziw bierze, jak mało ludzi potrafi na jej temat powiedzieć cokolwiek sensownego. A karygodne jest, że w szkole nie poświęca się jej ani jednej minuty.

Oto logiczna (a dokładniej - semantyczna) definicja prawdy:

 

Prawda jest to relacja równoważności między sensem (znaczeniem) danego zdania a fragmentem rzeczywistości, którego to zdanie dotyczy.

Wyjaśnienia i uwagi:

 • Relacja jest to pewien związek lub zależność między rzeczami.
   
 • Równoważność - zachodzi wtedy, gdy istnieniu jednej rzeczy zawsze towarzyszy istnienie drugiej rzeczy, zaś nieistnienie jednej rzeczy zawsze pociąga nieistnienie drugiej rzeczy. W rachunku zdań (dział logiki) równoważność zapisuje się za pomocą spójnika "wtedy i tylko wtedy, gdy"
  ().
   
 • Sens zdania (znaczenie zdania) jest to stan rzeczy, na jaki wskazuje zdanie.
   Np. zdanie: "teraz pada deszcz" może opisywać następujący stan rzeczy: "w dniu 10.05.2012 r. o godz. 17.48, na planecie Ziemi, pod współrzędnymi geograficznymi 52°13'54"N 21°0'22"E, nastąpił opad atmosferyczny w postaci wody w stanie skupienia ciekłym". Ten sam stan rzeczy można opisać innymi słowami, na przykład Anglik mógłby powiedzieć: "It's raining". Inne są tu słowa, inny nawet język, ale opisywany stan rzeczy jest ten sam.
   
 • Przyjmujemy, że istnieją trzy poziomy poznawcze:
   - poziom języka. Porozumiewamy sie za pomocą języka, czyli znaków podlegającym regułom językowym (np. gramatyka, ortografia). Reguły danego języka wyznaczają sposób wiązania słów tego języka w poprawne zdania. Szerzej tymi problemami zajmuje się językoznawstwo i syntaktyka.
   - poziom znaczeń. Słowa (po zdefiniowaniu zwane terminami) są etykietami dla pojęć. Pojęcia zaś są znaczeniami słów. Pojęcia związane z terminami użytymi w zdaniu składają sie na znaczenie zdania, czyli pewien umysłowy model fragmentu rzeczywistości. Modele takie możemy nazwać interpretacjami zdań, lub stanami rzeczy. Zagadnieniami tymi zajmuje się semantyka.
   - rzeczywistość, czyli to, co możemy odebrać przy pomocy zmysłów, lub to, co kształtuje nasz odbiór zmysłowy. Np. samych cząstek elementarnych nie możemy zobaczyć, ale możemy widzieć ich ślady na zdjęciach. Dlatego uznajemy je za rzeczywiste. Kamień jest rzeczywisty, bo można go dotknąć i zobaczyć. Proponowane tu znaczenie słowa "rzeczywistość" jest tożsame z materią rozumianą jako wszystkie obiekty o niezerowej energii.
   
 • Cecha prawdziwości dotyczy wyłącznie zdań, nigdy zaś - przedmiotów rzeczywistych. Zdanie: "Kamień jest czarny" może być prawdziwe, ale sam kamień - nigdy. Może on być co najwyżej rzeczywisty, czyli możliwy do zaobserwowania za pomocą zmysłów. Dzięki tej konwencji językowej unikamy pomieszania pojęć "prawdziwy" i "rzeczywisty".
   
 • Jedno zdanie może:
  - mieć wiele modeli, czyli można je różnie interpretować. Jest to zdanie wieloznaczne. Zwykle takie są zdania języka codziennego. Przykład: "zamek jest duży". Wieloznaczność pochodzi tu od wielorakiego znaczenie słowa "zamek" - może to być zamek rycerski, albo taki w drzwiach, lub też - błyskawiczny. (M.in. znaczeniem wyrazów w zależności od ich kontekstu zajmuje się semantyka językoznawcza.)
  - mieć jeden model - wówczas zdanie jest jednoznaczne. Takie są np. twierdzenia matematyki. (Język matematyki jest celowo konstruowany tak, żeby uniknąć wieloznaczności.)
  - nie mieć modelu. Jest to wtedy pseudozdanie, gdyż nie posiada warstwy znaczeniowej (interpretacyjnej). Przykłady: "Istnieje okrągły kwadrat", "Ciotkę parowozu przetaczać na sznyclach". Pseudozdania powstają, gdy znaczenia słów w zdaniu są sprzeczne, lub nie składają się w spójną całość, albo gdy używa się pojęć wewnętrznie sprzecznych. Przykłady pojęć wewnętrznie sprzecznych: "okrągły kwadrat", "istota wszechmocna".
    Mówiąc w skrócie: zdania bez modelu, są to zdania bez sensu.
   
 • Prawdziwe mogą być tylko zdania, natomiast o ich prawdziwości decyduje relacja równoważności zachodząca między modelem na jaki wskazuje zdanie, a rzeczywistością:


  (kliknij, aby powiększyć)
   

 • Inaczej, można powiedzieć, że:

Zdanie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy model, na które ono wskazuje jest równoważny fragmentowi rzeczywistości, którego dotyczy.

 • Cecha prawdziwości dotyczy wyłącznie zdań oznajmujących o teraźniejszości lub przeszłości.
  Nie dotyczy zaś:
  - zdań pytających (pytań),
  - rozkazów (zdań rozkazujących),
  - zdań o przyszłości (wyrażonych oczekiwań lub przepowiedni).
   
 • Cechy prawdziwości nie mogą posiadać zdania mówiące o czymś innym, niż rzeczywistość. Wynika to z nieobecności jednego członu relacji z definicji prawdy. W przypadku baśni, bajek dla dzieci, światów fantasy, opisów zaświatów, angelologii, czy też teologii opisującej transcendentalnych bogów, zdania w nich zawarte często mają modele, ale te modele nie odnoszą się do rzeczywistości. A to właśnie istnienie zależności między modelem a światem rzeczywistym jest istotne dla stwierdzenia, czy dane zdanie jest prawdziwe. Relacja równoważności między modelem a rzeczywistością nie zachodzi, ponieważ zdania te nie opisują świata rzeczywistego. Nie można więc w żadnym wypadku powiedzieć, że zdania te są prawdziwe.
   
 • Jeśli zdefiniujemy fałsz jako brak relacji równoważności między interpretacją danego zdania a rzeczywistością, to możemy orzec, że zdania o zaświatach i transcendentalnych bogach są fałszywe. Nie dotyczy to pseudozdań typu: "Istnieje bóg wszechmogący", ponieważ nie mają one żadnej sensownej treści (niesprzecznej interpretacji).
   
 • Znakiem szczególnym zdań pozbawionych relacji z rzeczywistością jest ich niesprawdzalność. Nie istnieje sposób, w jaki można je zweryfikować lub sfalsyfikować. Przykład: Kościół Kat. głosi, że chrzest wypala niezmywalny znak na duszy człowieka. Jak to sprawdzić? Ano nie da się tego zrobić w żaden sposób, z zasadniczej przyczyny: zdanie to nie odnosi się do świata rzeczywistego, tylko do jakiegoś nierzeczywistego.
  Pytanie, które się tu nasuwa, brzmi: czy może rzeczywiście istnieć coś nierzeczywistego? Czy niebyt istnieje? Jeśli niebyt to coś, co nie istnieje, to nie istnieje coś, co nie istnieje.
   
 • Powyższe zdanie jest prawdziwe ze względu na swoją konstrukcję formalną; jest to tautologia, czyli zdanie zawsze prawdziwe.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...