Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Motto:
Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...
Andrzej Sapkowski

Kwestionuj autorytety. Prawda jest w danych.
smarterpoland.pl

  

Skorośmy tak pięknie powiedzieli sobie o prawdzie i jej konsekwencjach, automatycznie nasuwa się pytanie: które ze zdań, uznanych przez nas za prawdziwe, są prawdziwe faktycznie?

Bowiem musimy odróżnić nasze przekonania (poglądy) od wiedzy.

Pogląd jest to zdanie, w którego prawdziwość się wierzy, albo inaczej – uznaje się je za prawdziwe.

Kłopot polega na tym, że nie ma specjalnego związku między przekonaniem o prawdziwości jakiegoś zdania, a jego faktyczną prawdziwością – zanim się go nie sprawdzi.

Na wiedzę zaś składają się zdania zweryfikowane, czyli których prawdziwość została potwierdzona – przez obserwację, doświadczenie lub dowód poprawny logicznie.

Zagadnieniami tymi zajmuje się logika epistemiczna.

A właściwie, skąd wiemy, to co wiemy? Jakie są źródła naszej wiedzy i przekonań?

 

Rodzaje naszych przekonań:

 • to, w co wierzymy, bo ważni dla nas dorośli powiedzieli nam nam o tym w dzieciństwie;
 • przekonania nabyte od rówieśników;
 • przekonania religijne;
 • wiadomości mass mediów;
 • potoczne poglądy i przekonania, mity miejskie, popularne zabobony, itp.
 • wiedza, którą sami zgłębiliśmy na interesujące nas tematy;
 • wiedza szkolna;
 • wiedza fachowa;
 • efekty własnych przemyśleń i obserwacji.

Nie jest to wyczerpujące zestawienie, ale na tym na razie poprzestańmy.

Stawiam śmiałą tezę – ok. 80 % wyżej wymienionych (czyli naszych) poglądów jest fałszywych:

 • prawie wszystkie przekonania religijne są fałszywe lub nonsensowne, co wykazywałem w artykułach o prawdzie;
 • w grupach społecznych panują poglądy dobierane na zasadzie społecznego dowodu słuszności, co oznacza, że człowiek jest skłonny do przyjęcia za prawdziwe opinie nawet jawnie sprzeczne z własnym doświadczeniem, o ile podziela je grupa;
 • wiadomości medialne są zmanipulowane:
  • selekcjonowane pod kątem ich sensacyjności lub wzbudzania emocji,
  • pewne tematy są pomijane, inne – eksponowane,
  • nie składają się na spójną całość, bo prezentują poglądy skrajnie się różniące,
  • nie są powiązane ze sobą (sieczka informacyjna),
  • nasycone są przekazami reklamowymi, które wręcz „robią wodę z mózgu”, bo wszelkimi metodami nakłaniają nas do kupna rzeczy w zasadzie zbędnych, a przy tym kreują fałszywy obraz świata: np. kobieta doznaje doznań mistycznych na widok wody mineralnej, szczęście rodziny zależy od zupy w proszku, używanie wielu produktów spowoduje powodzenie u płci przeciwnej, itp. Reklamy pokazują rajski świat, w którym ludzie są szczęśliwi z powodu kupowania;
  • dużą rolę grają w nich interesy polityczne i ekonomiczne, co dodatkowo wypacza przekaz informacyjny.
 • Jedynie cztery ostatnie źródła przekonań maja szansę być w większości prawdziwe. Jednak trzeba co jakiś czas je sprawdzać, gdyż twierdzenia naukowe są weryfikowane nieustannie i doskonalone.

Z powyższego wynika konieczność przyjrzenia się krytycznie swoim przekonaniom i zweryfikowanie ich. 

Odróżnijmy przy tym dwa mechanizmy, które wpływają na to, że jakieś twierdzenia uznamy za prawdziwe:

 • przekonywanie drogą indukcji;
 • racjonalna weryfikacja.

Drogą indukcji dajemy się przekonać;

 • do poglądów polityka na wiecu wyborczym,
 • do wiary, pod wpływem natchnionego kazania z ambony,
 • do tego co mówi jakiś uznany przez nas autorytet,
 • pod wpływem naszej grupy (boimy się odrzucenia),
 • pod wpływem jakiejś indoktrynacji,
 • pod przymusem.

Wspólną cechą powyższych przykładów jest to, że uznajemy jakieś twierdzenia za prawdziwe pod wpływem emocji. Tak jakby zarażamy się nimi, lub ktoś wzbudza w nas (indukuje) jakieś przekonania. W uniesieniu i euforii skłonni jesteśmy do przyjmowania na wiarę znacznie więcej, niż w trakcie chłodnego namysłu. Mówimy sobie coś w rodzaju: skoro ktoś przemawia tak sugestywnie i z wiarą, to musi mówić prawdę. Albo: skoro to mówi profesor, ksiądz, papież, itp. to musi być prawda. Albo: skoro w to wierzy moja grupa, to ja też muszę w to wierzyć.

W ten sposób otwieramy się na możliwość bezkrytycznego przyjmowania dowolnych opinii za prawdziwe.

Z kolei rozumowa weryfikacja znacznie zwiększa szansę na uznanie za prawdziwe zdania faktycznie prawdziwego. Lecz stosowana jest rzadziej w życiu codziennym.

Na czym polega rozumowanie?

Mianem rozumowania nazywamy cztery grupy czynności umysłowych:

Żeby poprawnie rozumować, trzeba znać zasady logiki, czyli reguły poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Trzeba znać także poprawne sposoby stawiania pytań, metody konstruowania hipotez, ich weryfikacji i falsyfikacji, sposoby poprawnej obserwacji rzeczywistości – czyli to, czym zajmuje się metodologia nauk. Wiedza ta przyda się także w weryfikacji opinii na co dzień,

 

Wygląda na to, że używanie rozumu jest znacznie trudniejsze, niż bezkrytyczne przyjmowanie na wiarę tego, co mówią inni.

Zwłaszcza, że ci inni się tego domagają i grożą karami – wiecznymi lub doczesnymi – gdy się ich nie posłucha.

Lecz używanie rozumu daje nieziemską rozkosz odkrywania prawdy.

Jeśli chcesz, myślicielu młody, żeby twój obraz świata był bliższy prawdy, musisz zacząć myśleć samodzielnie i używać rozumu. Czasem nawet wbrew najbliższemu otoczeniu.

Powszechnie uważa się, że każdy powinien mieć jakieś poglądy. Tymczasem lepiej nie mieć poglądów, niż wyznawać fałszywe. Gdyż w niesprawdzonych opiniach na pewno kryje sie fałsz.

 

Zakresy kompetencji

Umysły nasze, jak każdy system przetwarzający informacje, mają swoje ograniczenia. Ilość ludzkiej wiedzy jest tak ogromna, że nigdy nie opanujemy jej całej:

 • Ilość dziedzin ludzkiej działalności – dyscyplin naukowych i zawodów – można liczyć w dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy.
 • Człowiek przeciętny jest w stanie przez całe życie opanować kilka z nich, geniusz – kilkanaście, może kilkadziesiąt. Ile studiów magisterskich można skończyć przez całe życie? Ile rzetelnych doktoratów można napisać?
 • Widać więc, że nawet geniusz jest jak dziecko przed oceanem ludzkiej wiedzy.
 • Zatem niewiedza na jakiś temat nie hańbi – bo nikt nie obejmie całości wiedzy.
 • Hańbi jedynie ignorancja we własnej dziedzinie nauki, czy zawodzie.
 • Z tego wynika też, że można być autorytetem wyłącznie w swojej dziedzinie – bo cóż warte są poglądy powiedzmy profesora botaniki na tematy polityczne? Albo ludzi zawodowo zajmującymi się zaświatami - teologów - na rzeczywistość? Nie są oni kompetentni do wypowiadania się na tematy, na których się nie znają.

Natomiast potrzebne są nam umiejętności praktyczne i wiedza metodologiczna, dzięki którym możemy zdobywać lub tworzyć wiedzę na interesujace nas tematy.

Proponuję też częste stosowanie wynalazku sceptyków – zawieszenie sądu. Jeśli ktoś nakłania cię do zmiany poglądów lub podaje jakąś opinię – do czasu jej zweryfikowania umieść ja w szufladce „ani prawdziwe, ani fałszywe, do sprawdzenia.”

Nie przywiązuj się nadmiernie do swoich poglądów. Nie jesteś swoimi poglądami, tylko je tymczasowo posiadasz.
Jak nadarzy się okazja nie wahaj się wymienić je na lepsze, a będziesz bliżej prawdy.

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...