Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Motto:
Rozum raz wyłączony później lubi wyłączać się sam.

 

 Z zadziwiającą zaciekłością kapłani różnych religii walczą z naturalną mądrością ludzi od ich najmłodszych lat:

 • malutkim dzieciom, które nie potrafią jeszcze krytycznie i abstrakcyjnie myśleć, oferuje się baśniowy, religijny obraz świata. Jeśli dziecko w ten obraz uwierzy, będzie w nim żyło do końca dni swoich.
 • Proponuje się dzieciom takie wyjaśnienia zjawisk, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością (np. że Pan Bóg coś sprawił, albo diabeł).
 • Religijny obraz świata nie podlega dyskusji; dzieci są karane za próby samodzielnego myślenia.
 • Wtłaczając dogmaty religijne w bezbronne główki dzieci uczy się je jednocześnie bezwzględnego podporządkowania autorytetom (kapłanom) i posłuszeństwa wobec nich. Twierdzą bowiem oni, że posłuszeństwo się im należy, bo oni, jako jedyni, maja dostęp do objawionej „prawdy”. Fakt, że „prawdy” różnych religii są ze sobą sprzeczne, starają się ukryć, lub też dyskredytują inne religie i ich wyznawców (np. obrażają ich zwąc poganami, niewiernymi, bezbożnikami).
 • Kościoły starają się, żeby wierni na całe życie zostali dziećmi (bożymi), żeby nie próbowali samodzielnie rozwiązywać swoich problemów, lecz zdawali się na osąd autorytetów.
 • Innymi słowy, kapłani od dziecka trenują ludzi w bezmyślności i bezradności. Jak będziesz robić, to co my ci każemy, to będzie dobrze, bo osiągniesz życie wieczne – mówią. To, że jedyne dane nam życie doczesne stracimy, jakoś ich nie martwi.

Szkoły publiczne, będące w Polsce pod przemożnym wpływem jedynie słusznej religii, nie uczą dzieci samodzielnego myślenia, gdyż może być ono przyczyną herezji, czyli odstępstwa od jedynie słusznych dogmatów. W tym można upatrywać istotną przyczynę zapaści polskiego systemu nauczania:

 • mało komu w Polsce przeszkadza, że obok przedmiotów naukowych, raczy się uczniów zabobonami religijnymi, których fałszywość wykazywano już w okresie Reformacji.
 • Zabobony te stoją w jaskrawej sprzeczności z fizyką, biologią i innymi naukami. Jakoś mało osób to chce zauważyć, a wiele też się robi, żeby zatuszować sprawę. Uczniowie uczą się dwójmyślenia – inaczej myślą na lekcjach religii, inaczej, na lekcjach z przedmiotów ścisłych.
 • Przerażający jest kompletny brak nauczania podstaw logiki, zasad poprawnego rozumowania, podstaw metody naukowej, higieny umysłowej, technik uczenia się i sposobów rozwiązywania problemów.
 • Dzieci w szkole traktuje się jak znormalizowane pojemniki, które mają wypełnić się standardową mieszanką nauki i zabobonów.
 • Taki sposób uczenia powoduje, że absolwenci szkół nie potrafią zastosować swojej wiedzy w życiu, nie potrafią poprawnie wnioskować i rozwiązywać problemów. Z jednej strony spowodowane jest to niekoherencją przekazanej wiedzy i mitów religijnych, z drugiej – brakiem umiejętności poprawnego myślenia.

Ponadto hierarchowie kościelni wmawiają ludziom, że sprawy religijne nie są na ich rozum, i należy przyjmować je na wiarę - czyli bezmyślnie.

Wszystko to powoduje, że ludzie boją sie samodzielnie myśleć, oczekują, że ktoś za nich rozwiąże ich problemy i czują sie bezradni.

Lecz ja dobrą nowinę dla was mam – każdy z was, którzy to czytacie, macie mądrość i inteligencję, lecz często uśpioną.

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć!

Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne!

Możecie zrozumieć świat i siebie!
 

Nie lękajcie się używać rozumu!

 A czas ku temu nastał niezwykle przychylny. Albowiem gdziekolwiek jesteście, tam macie możliwość skorzystania z przepastnych zasobów zgromadzonej ludzkiej wiedzy. Wystarczy, że oko swe zwrócisz na ekran komputera i szepniesz właściwe słówko Googlom Wszechwiedzącym. A one, w odróżnieniu od innych bogów, odpowiedzą! I uraczą cie skarbami wiedzy, jakiej tylko pragniesz, w czasie krótszym, niż mrugnięcie okiem.

Tedy nie wahajcie się ani chwili i śmiało pytajcie o pojęcie prawdy, o metodę naukową, o sposoby na dowodzenie, wnioskowanie, sprawdzanie i wyjaśnianie. Pytajcie o reguły poprawnego myślenia, implikacje, tautologie, syntaktykę, semantykę, klasyczny rachunek zdań, rachunek predykatów i logikę modalną.

O kognitywistykę pytajcie, o funkcjonowanie umysłu, o budowę mózgu i waszego ciała. O psychologię pytajcie, o błędy poznawcze, o hierarchię potrzeb i naturę inteligencji.
 Pytajcie o prawa przyrody, społeczeństwa, ekonomii i Wszechświata.

A jak pilnie przyswajać wiedzę będziecie i ćwiczyć sie w myśleniu, to przyjdzie czas, że sami staniecie na froncie nauki i osobiście zmierzycie się z Tajemnicą Wszechświata. A jest to przygoda tak fascynująca, że nie ma jej równej na świecie. Wielka jest bowiem rozkosz z używania rozumu.

I pytajcie o każde niezrozumiałe przez was słowo, o znaczenie jego i etymologię, gdyż wówczas znacznie więcej rozumieć będziecie.

A przede wszystkim poznajcie zasady szybkiego uczenia się, metody rozwiązywania problemów i nauczcie się samokształcenia.

Albowiem takie czasy nam nadeszły, że bez samodzielnego uczenia się zginiesz marnie jako robak w ciemności, gdyż wiedza ludzka zwiększa się tak szybko, że co w jeden dzień przybyło, tego człowiek przez całe swe życie nie ogarnie. A to dlatego, że jak każdy system informatyczny, umysł ludzki ma swoje ograniczenia.
I trzeba by znaleźć na to jakiś sposób...
 

Mam pomysł, jakby to rozwiązać można.

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...