Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Cele Humanistycznego Kościoła Racjonalistycznego:

 1. Ułatwianie apostazji.
 2. Walka z dyskryminacją religijną dotykającą ateistów, agnostyków i członków kościołów niekatolickich.
 3. Stworzenie kodyfikowanej etyki świeckiej.
 4. Nauczanie etyki świeckiej, niezależnej od mitologii.
 5. Stworzenie wspólnoty ludzi niezależnych umysłowo (wolnomyślicieli) wolnych od zabobonu i ciemnoty.
 6. Ujawnianie zniszczeń, jakich dokonują religie:
  1. okaleczenia ciała (np. obrzezanie),
  2. źródło hipokryzji,
  3. Niszczenie życia wyznawcom przez absurdalne zakazy i nakazy (także w sensie dosłownym, np. mord rytualny, lub wojna religijna).
  4. Marnowanie energii społecznej,
  5. Antyhumanitarny obraz świata,
  6. Podsycanie nienawiści do innych (niewiernych, Żydów, itp.),
  7. Wywoływanie wojen, krucjat, przemocy, nietolerancji,
  8. straszliwe spustoszenia w psychice wiernych - nerwice, wyuczona głupota (antyracjonalizm), hipokryzja, nieludzka („boska”) moralność, unieszczęśliwianie całych narodów itp.
 7. Ujawnianie nadużyć katolików i innych religii (antyklerykalizm).
 8. Pomoc prawna, psychologiczna i społeczna dla członków HKR:
  1. Fundusz prawny i tania pomoc prawna dla członków kościoła.
  2. Centrum wspierania przedsiębiorczości.
  3. Skuteczna księgowość - uzyskiwanie maksymalnych ulg i zwolnień zgodnych z prawem w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  4. Wsparcie marketingowe i doradcze:
   • Pozyskiwanie funduszy unijnych,
   • Inkubator przedsiębiorczości
   • Dyżurny psycholog
   • Każda inna forma potrzebnej pomocy
 9. Budowanie zwartego społeczeństwa wolnomyślnego. Także - utworzenie internetowej społeczności chroniącej swoich członków np. przed bezprawiem państwowym (np. zniszczenie firmy "Optimus" przez Urząd Skarbowy).
 10. Zbudowanie społeczeństwa dynamicznie rozwijającego się w każdej dziedzinie, bez patologii demokracji, polactwa. Nowoczesnego, otwartego umysłowo, itp.
   W dalekiej przyszłości - uwolnienie ludzkości od hamulców cywilizacyjnych (totalitarne religie, patologie społeczne, nadużywanie władzy itp.
 11. Przeprowadzenie faktycznej niezależności kościoła od państwa w Polsce.
 12. Wspieranie przedsiębiorczości i wolnego rynku.
 13. Wypełnienie luki prawnej w obronie praw niewierzących.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...