Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Jak donoszą historycy, najstarszą walutą Polski nie są złote, denary, talary czy dukaty. Wszystkie one przeminęły (lub wkrótce przeminą) w pomroce dziejów.

Mamy jednak funkcjonującą od ponad tysiąca lat walutę, której nie zmogły historyczne zawieruchy. Trzyma się ona coraz lepiej, często wypierając oficjalnego złotego.

Walutą tą jest bógzapłać.

Ile warty jest jeden bógzapłać?
Już na pierwszy rzut oka widać, że bógzapłać bógzapłaciowi nierówny. Np. w jednym bógzapłaciu ofiarowanym przez biskupa przy poświęcaniu mostu nad Wisłą mieszczą się tysiące bógzapłaciów wydawanych na plebanii w zamian za opłatę chrzestną czy ślubną.

Wartość jednego bógzapłacia waha się średnio od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy nowych złotych polskich (PLN).

Ekonomiści twierdzą, że w ciągu ostatnich 20 lat po transformacji ustrojowej Polski wartość jednego bógzapłacia wzrosła wielokrotnie.

Byłaby to więc wręcz idealna waluta do przechowywania oszczędności, gdyby nie jeden jej mankament. Otóż wartość bógzapłacia jest tym mniejsza, im niżej w hierarchii kościelnej znajduje się płacący.

Jak już wspomniałem - wartość biskupiego bógzapłacia liczona jest w dziesiątkach i setkach tysięcy zł.
Papieżowy bógzapłać liczy się w milionach i to w dowolnej walucie. Np. przyjazd papieża do Polski kosztował społeczeństwo setki milionów złotych - wszystko za jeden bógzapłać.
Bógzapłać proboszczowy wart jest  od kilkuset do kilku tysięcy zł.
Bógzapłacie wikarych z kolei oscylują w okolicach kilkudziesięciu zł.

Zaś wartość bógzapłacia dawanego przez zwykłego wiernego, czyli członka parafii wynosi zero zł (0,00 PLN).

I właśnie dlatego wierni płacą klerowi żywą i ciężką gotówką, a w zamian dostają bógzapłacie.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...