Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Minęła druga rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, gdzie w jednej chwili zginęła elita polskiego Narodu. Z tej okazji znów rozpętała się w mediach histeria dotycząca tzw. zamachu smoleńskiego.

Prawicowi dziennikarze i politycy w nieugiętym dążeniu do prawdy, wynajdują coraz to bardziej fantastyczne powody, dla których prezydencki samolot rozbił się na lotnisku wojskowym Smoleńsk-Siewiernyj.

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy.

Jest to przyczyna całkowicie jawna i wręcz oczywista dla każdego prawdziwego Polaka-katolika. Jest ona niezbywalna, nieusuwalna i w żaden sposób nie można było jej zapobiec. Żadne służby państwowe nie były w stanie tej przyczyny zlikwidować, ponieważ żaden człowiek, ani ludzka organizacja nie ma tyle mocy, żeby to uczynić.

O przyczynie tej mówi Pismo święte:

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię." (Mt 10:29, Biblia Tysiąclecia).

Oto sam Bóg piórem swojego natchnionego Ewangelisty wyjawia nam tą tajemniczą przyczynę katastrofy: Bóg tak chciał. Albowiem wszystko, co dzieje się na tym łez padole, dzieje się z woli Boga.

Teraz jasne jest, dlaczego nikt nie mógł katastrofie zapobiec. Żadna bowiem moc ludzka nie może mierzyć się z Wszechmocą!

Niepotrzebne są więc spiskowe teorie o sztucznej mgle, o rozpylonym helu, o zdradzieckich zakusach niektórych Polaków lub Rosjan, o celowych zaniedbaniach. Uwłaczają one Wszechmogącemu, gdyż kwestionują Wszechmoc Jego!

Bóg tak chciał.

Dziwne w tym kontekście wydają się żałobne nastroje, łzy i cierpienia Narodu. Przecież nasi najlepsi rodacy przed oblicze Stwórcy zostali powołani przez Niego samego! Zażywają teraz szczęśliwości po Jego prawicy, biorąc udział w Jego chwale.
 Nie ma więc powodu do żałoby, wręcz przeciwnie - do radowania się może być sposobność.

Jednak powszechnie Naród nasz w żałobie płacze. Czyżby jednak była ku temu przyczyna? Bo właściwie dlaczego Wszechmogący strącił z nieba tylu zacnych rodaków? Tylu polityków bogobojnych oraz sług Jego pokornych różnych wyznań? Czyżby jednak nie poszli oni do nieba?

Poszukajmy odpowiedzi na to pytanie w Pismie, albowiem tam zawarta jest wszystka Prawda.

Otwórzmy Pismo w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wers 4 i czytajmy:

Nie będziesz tworzył rzeźby [bożka] ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani co jest w wodzie poniżej ziemi. (5) Nie będziesz padał na twarz przed nimi i nie będziesz im służył; bowiem Ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą, (6) ale miłosierdzie świadczę tysiącznym pokoleniom tych, co mnie miłują i strzegą przykazań moich). (7) Nie będziesz wypowiadał na próżno Imienia Jahwe, twego Boga. Jahwe bowiem nie pozostawi bez kary tego, kto by wypowiadał Jego Imię na próżno. (8) Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu. ( (9) Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia, (10) lecz dzień siódmy jest szabatem na cześć Jahwe, twego Boga. Nie wolno [wtedy] wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram. (11) Jahwe bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uczynił go świętym). (Biblia Poznańska, 1974/75)

Z całą pewnością można orzec, że Boże przykazania, których nauczają obecnie w kościołach mocno się różnią od wyżej podanych słów samego Boga. Bóg wyraźnie zabrania tworzenia wizerunków czegokolwiek i stanowczo zabrania oddawania czci tymże wizerunkom i rzeźbom. A przecież tworzą - rzeźby, krucyfiksy, ikony i wizerunki! I czczą je, na kolana przed nimi padają, peregrynacje kopii obrazów świętych urządzają i modlić się do nich każą. Do krzyża modlić się masz, mówią, bez krzyża modlitwa nieważna! I każą krzyżami obwiesić co się da, bo wydaje się im, że wtedy więcej Boga będzie. A bronią tego krzyża jak niepodległości, choć to bałwochwalczy wizerunek Pana jest, wedle słów Pisma!

Bóg nakazuje też wyraźnie, czcić święty dzień szabatu (soboty) i powstrzymać się tego dnia od wszelkich zajęć. Tymczasem od IV wieku naszej ery dniem świętym ustanowiono niedzielę, wbrew słowom samego Boga! I obrażają Go ludzie, pracując w soboty!

W ten sposób kościoły dopuściły się sprzeniewierzenia sie Bogu Wszechmocnemu, a także bluźnierczego czczenia bałwanów, czyli bałwochwalstwa. Nie mogło się to podobać Wszechmogącemu, dlatego bluźnierców spotkała straszliwa kara boska za grzechy ich straszliwe!

Politycy, rzekomo w Bogu rozmiłowani, zostali zwiedzeni przez fałszywych kapłanów, a wszyscy oni oddawali się bałwochwalstwu i łamaniu prawdziwych Bożych przykazań.

Dlatego też Bóg ukarał ich surowo i ku przestrodze naszej. Albowiem, jak sam powiedział, jest On Bogiem zazdrosnym.

Nadto, mówi Pismo:

Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, aniżeli bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego. (Mt 19:24, Biblia Poznańska, 1974/75) 

A przecież hierarchia kościelna zarówno katolicka - biskupi i kardynałowie, jak i prawosławna - patriarchowie, to bogacze w pałacach mieszkający, z miliardowymi wręcz majątkami! Owszem, mówią nam oni, że to nie  ich majątek, lecz kościołów, ale czy godzi się tak ludzi i Boga oszukiwać? Bóg Wszechwiedzący z pewnością oszukać się nie da.

Politycy zaś zwykle też do mamony i bogactw mają skłonność wielką. A żaden z nich majątku swego nie rozdał ubogim, jak zaleca Chrystus! Zatem i oni  i fałszywi kapłani ubogaceni ubóstwem owieczek swoich wiernych, w żaden sposób do nieba dostać się nie mogą.

Słusznie więc Naród płacze, albowiem nie chwały Bożej doświadczają teraz ofiary gniewu Bożego, lecz mąk piekielnych i zgrzytania zębów, za swoje bluźnierstwo i sprzeciwianie się Wszechsprawiedliwemu!

Taka jest jedyna prawda o katastrofie smoleńskiej, zgodna z Pismem Świętym, krynicą wszelkiej i ostatecznej Prawdy. A ktoby błądził sugerując inne przyczyny, niech ma się na baczności, gdyż Wszechwiedzący widzi to sprzeniewierzanie się Jemu!

I ukarze srogo zarówno przeniewierców, jak i dzieci, wnuki i prawnuki tychże!

Sam nam to przecież oznajmił.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...