Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Jest jednak pewien typ organizacji, który daje nadzieję na skuteczne działanie. Mianowicie organizacja społeczna typu kościół, która jest pod każdym względem uprzywilejowana w porównaniu z innymi organizacjami:

 1. Pod względem prawnym w Polsce kościoły są:
  1. nieopodatkowane, lub obłożone symbolicznymi podatkami;
  2. mają możliwość dowolnego przetwarzania danych osobowych;
  3. nie mają obowiązku jakiejkolwiek sprawozdawczości wobec państwa.
 2. Pod względem gospodarczym:
  1. praktycznie każda działalność na cele kultu religijnego nie podlega opodatkowaniu;
  2. minimalne składki zdrowotne;
  3. mają możliwość przyjmowania darowizn w dowolnej wysokości;
  4. kościoły w odróżnieniu od innych organizacji - stowarzyszeń, fundacji, partii itp. zwykle bardzo dobrze radzą sobie finansowo.
 3. Pod względem społecznym:
  1. Religia jest jednym z najsilniejszych motywatorów społecznych. Wpływa na wszystkie dziedziny kultury, normy społeczne, moralność, prawodawstwo itp. Postawę religijną posiadają praktycznie wszyscy (pozytywną lub negatywną).
  2. Religijna otoczka zwiększa skuteczność działań;
  3. Zaspokaja ważne psychiczne potrzeby ludzi, np. potrzebę zrzeszania się, uczestnictwa we wspólnocie, wyjaśniania świata, nadawania sensu życiu ludzkiemu itp.
  4. Ma możliwość pozyskiwania wpływowych osób i nieograniczonego rozwoju.

Słuszne jest zatem stworzenie organizacji o charakterze religijnym, jednocześnie kierującej się humanistycznymi wartościami. Wykorzystującej te same mechanizmy społeczne, które wykorzystują też religie, w celu poprawy jakości życia człowieka:

 1. w zakresie światopoglądowym:
  1. propagowanie spójnego obrazu świata, w którym człowiek i wartości humanistyczne stoją wyżej od absurdalnych bajek religijnych;
  2. która dąży do poprawy jakości życia człowieka, zamiast podporządkowywać go fikcyjnym „siłom wyższym”, co odbywa się z niewyobrażalną szkodą dla społeczeństw;
  3. która przywracając naukowemu obrazowi świata należne mu miejsce spowoduje lepsze wykorzystanie energii społecznej na pożyteczne rzeczy, zamiast marnować potencjał społeczny na bezsensowną aktywność związaną z czczeniem fikcji.
 2. W zakresie społecznym:
  1. która obnaży szkody psychiczne i społeczne związane z tradycyjnymi religiami;
  2. która przywróci poczucie solidarności społecznej i zaufania społecznego;
  3. która stworzy silny ośrodek wsparcia wzajemnego;
  4. która pomoże odbudować społeczeństwo obywatelskie przez promocję wartości humanistycznych, takich jak postawa obywatelska, odpowiedzialność za swój kraj, przeciwstawianie się patologiom społecznym i nagminnemu łamaniu prawa.

Twórzmy zatem kościół promujący wartości humanistyczne, wspierający swoich członków, otwarty umysłowo, o naukowych podstawach i niezależny od mitologii i ciemnoty!

 Szczegółowy opis celów istnienia HKR znajduje się tutaj.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...