Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 1. Czcimy i uwielbiamy święty i jedyny we Wszechświecie Rozum Ludzki, jako boskość w Człowieku i niezbywalny czynnik, który czyni nas ludźmi.
 2. Cała boskość, jaka człowiek kiedykolwiek dostrzegł, mieści sie w Człowieku, bo bez człowieka-obserwatora nic nie jest boskie.
 3. Człowiek jest bogiem sam dla siebie.  Tyś jest bogiem i ja jestem bogiem! Posiadamy jedyną rzecz, jaka stworzyła boskość i poczucie świętości - Ludzką Świadomość. I ona sprawia, że wszyscy jesteśmy boscy.
 4. Każdemu człowiekowi i każdej istocie świadomej, niezależnie od jej przynależności gatunkowej i budulca, z którego jest zbudowana - należy się szacunek z tego powodu, że posiada Świadomość.
 5. Wielbimy i szanujemy Logikę i Metodologię Naukową, jako jedyną drogę do Prawdy (logicznej) i prawidłowego poznania świata i nas samych.
 6. Czcimy i wielbimy Osiągnięcia Naukowe i Techniczne, ponieważ wyłącznie one sprawiają, że los ludzki na Ziemi, tej Ziemi, nieustannie się polepsza!
 7. Prawda logiczna jest najważniejszą wartością rozumową i jako takiej cześć jej oddajemy i chwałę!
 8. Czcią i szacunkiem otaczamy ludzi wybitnych, mądrych i sprawiedliwych. Pomagamy im z całych sił w pracy dla osiągania dobrobytu jak największej ilości ludzi.
 9. Jako świętych czcimy zasłużonych i wybitnych koryfeuszy nauki, wynalazców, działaczy społecznych i innych ludzi z wybitnymi osiągnięciami dla dobra ludzkości.
 10. Wielbimy i szanujemy wszelkie dobra, które pozwalają nam zaspokoić potrzeby,  polepszyć nasz los i pomnażać dobrobyt ludzkości! Albowiem każdy człowiek ma prawo żyć w dobrobycie i szczęściu.
 11. Nie lękajcie się używać rozumu, żeby rozwiązywać problemy wszelakie! Używajcie rozumu do polepszania życia swojego i bliskich!
 12. Nie dajcie sobie wmówić, że coś wykracza poza ludzki rozum! Jeśli w to uwierzycie, to wcisną wam każdą bzdurę.
 13. Człowiek posiada także sferę emocjonalną, która tworzy tzw. duchowość i decyduje o jego stosunku do wszystkiego. O nią właśnie się troszczymy ustanawiając równość sacrum i profanum. Czcijmy rzeczywistość, jako jedyną daną nam świętość!
 14.  

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...