Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Spróbuję opisać tu, jak przebiegała ewolucja informatyczna w organizmach - czyli ewolucja i komplikacja odruchów.

Elastyczność odruchów - początek świadomości.

Genetyczny mechanizm replikacji programów (odruchów) życiowych.

I nic się nie działo oprócz rodzenia się i umierania miliardów istot.

Sygnalizacja między osobnikami i narodziny języka.

Opowieści i mity jako pierwsza postać pamięci zewnętrznej.

Początki rozumienia świata.

Stworzenie bogów jako personifikacji niezrozumiałych i groźnych zjawisk przyrody.

I błądzili wyznawcy bogów swych, gdyż stworzyli ich na swój obraz i podobieństwo. A byli ci wyznawcy sprośnikami, okrutnikami i analfabetami prostackimi.

Później ucywilizowali się wyznawcy bogów, lecz bogowie pozostali okrutni i mściwi. I nakazywali swym czcicielom dokonywać okrutne czyny. A najgorszy z nich był bóg miłości bliźniego, którego wyznawcy krwawą rzeź czynili przez tysiąc pięćset lat wyrzynając i paląc miliony ludzi w imię boga swego i miłości bliźniego.

Lecz rozum spętany wyzwolił się w końcu z okowów ciemnoty i głowę podniósł dumnie. I jedynie słuszną Prawdę Logiczną zaczął czcić z należną jej świętą czcią.

I zaczął Prawdziwe Dobra szanować i słuszną cześć im oddawać. A były to - wolność, równość, sprawiedliwość, powszechne prawo do szczęścia wg własnej koncepcji, tolerancja i inne.

Pismo jako drugi etap pamięci zewnętrznej.

Komputery jako pamięć zewnętrzna trzeciej generacji. I jako podłoże do narodzin sztucznej świadomości.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...