Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że stoimy na progu autokreacji, czyli świadomego kształtowania naszego gatunku.

Podstawy - gwałtowy rozwój nauk medycznych. Zaawansowana protetyka, możliwość tworzenia sztucznych organizmów poprzez bezpośrednią modyfikację DNA.

Z drugiej strony - zaawansowana cybernetyka, informatyka i robotyka. Rozwój teorii i inżynierii sieci neuronowych. Sprzęgnięcie tkanki nerwowej z obwodami elektronicznymi (np. tutaj można przeczytać o protezach sterowanych bezpośrednio mózgiem).

Wkrótce (za lat kilkanaście, może 20-30) powinna pojawić się sztuczna, świadoma inteligencja, jako efekt rozwoju sieci neuronowych.

A także - interfejsy neuronalno-cyfrowe umożliwiające człowiekowi bezpośrednie połączenie z sieciami informatycznymi.

Gdy pojemność systemów informatycznych osiągnie poziom ludzkiego mózgu, pojawi się możliwość "przepisania" (transferu) umysłu ludzkiego do systemu informatycznego.

Oznacza to osiągnięcie przez człowieka faktycznej nieśmiertelności, gdyż systemy elektroniczne są naprawialne i wymienialne.

Oto godny cel przed nami. My, na początku XXI wieku zapewne tego nie dożyjemy. Ale nasze dzieci mają taką możliwość.
 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...