Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

 

Jak kraj długi i szeroki, księża wyciągają rękę po pieniądze za pełnienie służby Bogu. Na Mszy bez tacy ani rusz, kolęda bez koperty się nie liczy, za każde zaświadczenie, chrzest, intencję, wypominki należy się co łaska, a często – co łaska, ale nie mniej, niż (tu pada dziwnie wysoka kwota). Ciekawe, że bógzapłaciów księża za swoje posługi przyjmować nie chcą, a i zrugać potrafią za taka impertynencję, choć sami głównie bógzapłaciami płacą.

Zastanówmy się, dlaczego właściwie kapłani biorą pieniądze?

Przecież w Biblii wyraźnie jest napisane, ze Bóg nie potrzebuje i nie chce pieniędzy:

"A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży." (Dz 8:20, Biblia Warszawska)

oraz:

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko." (Dz 17:24-25, Biblia Warszawska)

A także:

Nie możecie służyć Bogu i mamonie! (Mat 6:24, Biblia Poznańska)

Wygląda na to, że księża biorą pieniądze wbrew Bogu!

Rozważmy jeszcze, jaki zysk otrzymuje ksiądz za swoje służenie Bogu? Na pewno życie wieczne i wielką z tego satysfakcję.

Życie wieczne jest tak niewyobrażalnym zyskiem, tak nieskończenie przewyższającym wszystkie ziemskie marności, że nic mu nie dorówna. Żadna kwota nie będzie godna tak wspaniałego daru.

Skoro żadna kwota pieniężna nie jest godna życia wiecznego, to niegodne jest dawać za to pieniądze. Nawet duże kwoty uwłaczają Boskiemu Zbawieniu! A te małe i najmniejsze – jak monety rzucane na tacę – to wręcz zbrodnia obrazy majestatu Boga! (crimen laesae maiestatis Dei)

Ludzie! Opamiętajcie się! Nie obrażajcie Boga naszego Wszechmogącego, bo pokarze On nas srodze!

Nie dawajcie pieniędzy na tacę, na kolędzie, w zakrystii i biurze parafialnym, bo to samego Boga obraża, a i kapłanów jego także! Nie uwłaczajcie swymi pieniędzmi tym zacnym ludziom, którzy życie swe poświęcili na Bożą służbę i wielką przez to otrzymają nagrodę w niebie!

A jakby jakiś kapłan natarczywie domagał się od was zapłaty, albo - nie daj Boże - uzależniał posługę od zapłacenia, to znaczy, że chciwość nim kieruje, a nie wiara i umiłowanie Chrystusa. Znaczy to, że szatana ma taki w sercu, a nie Jezusa!

Jak zobaczycie zatem takiego fałszywego kapłana, co opętany jest chciwością szatańską, uciekajcie od niego jak najdalej! Bo szatan sługi swe może zawezwać i jeszcze was siła nieczysta opęta.

I trzymajcie się od niego z daleka.

Ostrzeżcie też rodzinę swoją i przyjaciół, żeby w kontakt z szatanem nie wchodzili.

A jeszcze rozważcie w sercu swoim – czy taki fałszywy kapłan z szatanem w sercu, gdy Mszę św. odprawia – czy nie bluźni Bogu aby?

Bo wyraźnie tam mówią w trakcie zbierania na tacę: kapłan: "Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący." Wierni: "Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia..."

No więc jak to jest: Bóg pieniędzy nie potrzebuje, jak sam nam oznajmił w Piśmie, a tu zbierają je na chwałę Jego imienia?! I czy zdarzyło sie kiedykolwiek, że Bóg przyjął pieniądze z tacy?? I jaka to ofiara kapłana, skoro on akurat nie płaci, tylko inkasuje??!

I czy grzechu przez to mieć nie będziecie, że uczestniczycie w fałszywej Mszy, gdzie Boga pieniędzmi przekupić sie próbuje?

Na wszelki wypadek nie chodźcie do kościoła.

Bo zgodne jest to ze słowami samego Boga – że nie mieszka on w świątyniach zbudowanych rękami ludzi. A dzień święty, którym zresztą wedle Pisma jest sobota (szabat - zob. Księga Wyjścia 20:8) uczcicie według własnego uznania.

Chyba, że koniecznie chcecie, żeby was dyskretnie oskubali w ramach wyzysku religijnego.

Nie chodząc do fałszywego kościoła i nie pasąc szatana pieniędzmi waszymi podwójną korzyść mieć będziecie. Albowiem mieć milion i nie mieć miliona to razem dwa miliony, jak pisze Wielki Pisarz nasz.

A jak ksiądz żąda pieniędzy, bo ma on potrzeby, to poradźcie mu, żeby wziął się za uczciwą pracę, jako i wy pracujecie.

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...