Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

My, prawdziwi Polacy, wierzymy w Smoka Wawelskiego. I inne narody niech się z nas nie śmieją, albowiem nasz jest Smok i na zawsze nasz pozostanie! On to wybrał naród nasz i nam sie objawił. Jesteśmy narodem wybranym przez Smoka! A ktoby obrażał nas, wątpiąc bezwstydnie w Smoczość naszą, temu zaraz niezbity dowód na istnienie smoka przedstawimy!

O smoku bowiem tradycja nasza święta mówi z dziada pradziada. Ojce ojców naszych i matki matek, prawdę ową od wieków nam przekazywali. Nie mogli przecież ojcowie nasi i praszczurowie kłamstwem nas karmić razem z mlekiem matek! Musi więc być prawdą opowieść o Wawelskim Smoku!

Ktoby zaś po tak przekonującym dowodzie jeszcze powątpiewać w Smoka się ośmielił, ten znaczy, bezecnym adrakonistą jest, czyli wstrętnym smoczym ateistą! Ale i jemu odpór damy, bo pokażemy dowód naoczny, jeszcze bardziej niezbity.

Smok Wawelski, zdjęcie: BflickrJest otóż pod Wawelem Smocza Jama! Jaskinia, w której smok zamieszkiwał w zamierzchłych czasach! Niechaj każdy z niedowiarków do Krakowa podąży i swe własne niedowiarskie oczy nacieszy widokiem legowiska Smoka. Jest Smocza Jama, zatem i Smok musiał w niej mieszkać, bo jakże to - Smocza Jama bez Smoka?
Prawdziwie więc smok istniał.

A dla całkiem zatwardziałych niedowiarków przed Smoczą Jamą pomnik postawiono Smoka Wawelskiego, żeby potędze jego i prawdzie świadectwo dać.
 I zieje on ogniem od czasu do czasu na pohybel wrogom prawdziwych Polaków i przeciw niedowiarstwu smoczemu!

Tak więc naocznie przekonać sie można o Prawdzie o Smoku Wawelskim.

Polaku-rodaku! Otwórz oczy szeroko i ujrzyj prawdę!

A kto nie zechce jej ujrzeć, tego niech ogień smoczy pochłonie na wieki. Tak nam dopomóż, Smoku nasz!

--

Taki jest dowód na istnienie Smoka Wawelskiego.

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...