Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

W związku z mistyczną i transcendentalną naturą Wielkiego Bobra pojawia się pewien problem.
Nie wiadomo bowiem, jak Go czcić, żeby Go nie obrazić.

A że czcić trzeba, to wiedzą wszyscy, także wyznawcy innych bóstw, ot chociażby boga mieniącego sie tetragramem JHWH.

Albowiem, jak wspomnieliśmy wcześniej, Wielki Bóbr nie łaknie czci ani kultu. Jest On Bobrem Wszechskromnym i woli się raczej nie ujawniać.
Dlatego też należy się bardzo starać, żeby oznakami nadmiernej czci nie urazić Go. Bowiem Bobry Bóbr, jak już się zezłości, może być straszny!

Nie będziemy więc budować Mu ołtarzy. Nie będziemy adorować bobrancji przebobrzętszej na Bobrze Ciało. Nie będziemy wystawiać Mu pomników, wieszać bobrobrazów, modlić sie na kolanach lub nawet na stojąco. To wszystko jest Mu niemiłe.

Otóż należy czcić Bobra zgodnie z jego naturą.

Ponieważ jest on Bobrem Uśmiechniętym, czcijmy Go uśmiechem! A także śmiechem, dowcipem, zabawą i wszelka przyjemnością dla siebie i innych. Wszelka przyjemność miła jest Wielkiemu Bobrowi!

Albowiem mówi Bóbr: "Gdzie dwoje spotyka sie w imię moje, tam Ja jestem z ich bobrami".
Albo: "Gdzie dwoje spotyka się, tam bobry ich są razem".

Tako rzecze Bóbr.

Jak zostało to objawione wcześniej, Bóbr jest bobry.
Z czego wynika wielkie Przykazanie Bobrze: czyń bobrze, nie czyń źle, czyli niebobrze!
 Ale zanim zabierzesz się za czynienie bobrze, sprawdź, czy aby na pewno to, co zamierzasz uczynić jest bobre. Czy kogoś nie skrzywdzisz? Czy to, co dla ciebie jest bobre jest aby bobre dla kogoś innego? Czy ten inny sobie tego życzy?
Mówiąc krótko - zachowaj czujność i sprawdź, jakie będą skutki twoich czynów.

Ponieważ Bóbr jest wielki, należy czynić rzeczy wielkie. Rzeczy wielkie są miłe Wielkiemu Bobrowi i zgodne z naturą jego, zatem nie rozdrabniajcie się na rzeczy nieistotne, lecz czyńcie rzeczy szlachetne i wielkie! Naprawiajcie świat! Ulepszajcie, co możecie, bo jest to zgodne z Wolą Bobrzą. Czyńcie miłość, nie wojnę! Bądźcie sprawiedliwi, uczciwi, szanujcie wolność i równość - bądźcie bobrzy.

Dopuszczalne jest uronienie kilku kropel bobrowicy* na cześć Wielkiego Bobra. Albowiem miłe jest jemu, jak ma się Go w pamięci. Bobrzy toast od czasu do czasu też nie zaszkodzi.
Albowiem, kto spożywa w Imię Bobra, ten szybko osiągnie bobrostan!

Jednakże trzeba uważać, żeby nie nadużyć bobrowicy* podczas spożywania, gdyż jej nadmiar powoduje, że następnego dnia rano jest bardzo niebobrze.
 Z tego wynika Bobrza przestroga - spożywajcie tak, żeby było tylko bobrze! Kac wielce niemiły jest Bobru, zachowajcie umiar!

 

Tako rzecze Bóbr.

---
  * bobrowica - to każdy szlachetny trunek z zawartościa alkoholu do 40,00%.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...