Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

prawda i logika

Pojęcie prawdy (logicznej) jest kluczowe dla zrozumienia siebie i rzeczywistości. Aż dziw bierze, jak mało ludzi potrafi na jej temat powiedzieć cokolwiek sensownego. A karygodne jest, że w szkole nie poświęca się jej ani jednej minuty.
 Oto logiczna (a dokładniej - semantyczna) definicja prawdy:

Prawda jest to relacja równoważności między sensem (znaczeniem) danego zdania a fragmentem rzeczywistości, którego to zdanie dotyczy.

 

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

 ... przy takiej definicji prawdy w sferę fikcji literackiej przechodzą całe dziedziny ludzkiej działalności umysłowej: wszelkie teologie, metafizyki (neoplatonizm, monadologia Leibniza, itp.), mitologie – i zajmują należne im miejsce wśród baśni, bajek, światów fantasy, legend miejskich i morskich opowieści.

Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać...
Andrzej Sapkowski

Kłopot polega na tym, że nie ma specjalnego związku między przekonaniem o prawdziwości jakiegoś zdania, a jego faktyczną prawdziwością... 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...