Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Ludzka Religia

Oto wstępnie sformułowane prawd wiary dla Kościoła Humanistycznego.

 1. Piekło i niebo (raj) istnieją na ziemi.
 2. Piekło to zło, ból i cierpienie, niebo to dobro, szczęście, radość i przyjemność.
 3. Dusza nie istnieje. Człowiek jest istotą cielesną i nie istnieje poza ciałem...

Ludzkie wyznanie wiedzy:

 • Wszechświat powstał podczas Wielkiego wybuchu ok. 13,5 miliarda lat temu.
 • Słońce jest przeciętną gwiazdą leżącą na skraju Mlecznej Drogi...

 

Aby wypełnić tą lukę w prawie, niniejszym ustanawiamy, mocą niniejszej definicji, że za religijne uważamy następujące uczucia:

 • uczucie zachwytu i świętości świata: obraza następuje wtedy, gdy ktoś wmawia nam, że dusza kieruje się wówczas do bogów, że to nie samym światem się zachwycamy, lecz Bogiem, że świat jest piękny z boskiego powodu i święty jego świętością, itp.;
 • obraża nas uczucie dyskomfortu powstające w trakcie indoktrynacji religijnej... 

 1. Czcimy i uwielbiamy święty i jedyny we Wszechświecie Rozum Ludzki, jako boskość w Człowieku i niezbywalny czynnik, który czyni nas ludźmi.
 2. Cała boskość, jaka człowiek kiedykolwiek dostrzegł, mieści sie w Człowieku, bo bez człowieka-obserwatora nic nie jest boskie.
 3. Człowiek jest bogiem sam dla siebie.  Tyś jest bogiem i ja jestem bogiem! Posiadamy jedyną rzecz, jaka stworzyła boskośc i poczucie świętości - Ludzką Świadomość. I ona sprawia, że wszyscy jesteśmy boscy.
 4. Wielbimy i szanujemy Logikę i Metodologię Naukową, jako jedyną drogę do Prawdy (logicznej)...

Spróbuję tutaj przybliżyć, jakie elementy składowe może zawierać racjonalistyczny humanizm świecki:

 • ateizm i naturalizm, jako postawa badacza śmiało próbującego zrozumieć świat realny; jako trzeźwy, wolny od zabobonów i gotowy do kwestionowania autorytetów ogląd rzeczywistości;
 • racjonalizm, jako postulat posługiwania się metodami rozumowymi w badaniu tego świata, czyli dowodzeniem, wnioskowaniem, wyjaśnianiem i sprawdzaniem...
 • ... aksjologia humanistyczna – ludzki system wartości, stworzony dla człowieka i przez człowieka... 

 • Wierzymy, że człowiek może i powinien osiągnąć raj na ziemi, czyli szczęście i dobrobyt dla siebie i swoich bliskich!
 • Wierzymy!
   
 • Wierzymy, że własnymi siłami i pomocą wzajemną możemy to osiągnąć!
 • Wierzymy!
   
 • Wierzymy, że każdy człowiek i każda świadoma istota jest godna szacunku!
 • Wierzymy!
   ...

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i irracjonalne. Religia odwołuje się do tych wszystkich sfer psychiki i traktuje człowieka całościowo. Można rzec, że przystosowała się do psychiki ludzi. To czyni ją skuteczną... 

 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...