Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

etyka

  1. Atakuj poglądy, nie ich autora.
  2. Nie obrażaj.
  3. Nie sugeruj głupoty rozmówcy, chyba, że sam się ośmieszy.
  4. Uczciwie dąż do prawdy....


Tak oto mogą wyglądać przykazania Humanistycznego Kościoła
Racjonalistycznego,
czyli wstęp do kodyfikowanej etyki świeckiej:

Od ciebie tylko zależy, czy uczynisz bliźnim i sobie piekło czy niebo na Ziemi.

  1. Nie czyń bliźniemu, co jemu niemiłe, albo: czyń drugiemu niebo, nie czyń mu piekła (na ziemi).
  2. Dąż do prawdy i sprawiedliwości.
  3. Dbaj o ciało swoje i godnie zaspokajaj wszystkie jego potrzeby...

Oto humanistyczna wersja dekalogu:

  1. Nie będziesz miał żadnych bogów przed człowiekiem.
  2. Nie będziesz brał imienia pana boga swego na poważnie. Mniej wtedy będzie wojen religijnych.
  3. Pamiętaj, aby dzień każdy święcić. Jak to zrobisz, to twoja prywatna sprawa...

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...