Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Biblia III Tysiąclecia

I stało się - oto pewnego pięknego dnia doznałem oświecenia...
...żeby Światło Rozumu nieść między ubogich duchem...
Przykazuję zatem Wam, żebyście zaprzęgli mechanizmy kultów religijnych dla przybliżenia Harmonii Społecznej i Szczęścia Ludzkiego!
I czcijmy koryfeuszy nauki, jako Świętych naszych przenajświętszych, albowiem oni to Ludzkość ku dobrobytowi pchają i życie szczęśliwsze umożliwiają.
 Jako Polacy, świętego Mikołaja Kopernika czcijmy, który wstrzymał Słońce!
 I św. Marię ze Skłodowskich-Curie, która heroizmem swym naukowym miliony spośród nas prawdziwie ocaliła...
 

Na początku był Praatom. I Ylemem był praatom, bo był on osobliwością Wszędziegęstą, Bezwymiarową, Bezczasową i okrutnie gorącą. I eksplodował On gwałtownie a niepowstrzymanie, aż uczyniła się przestrzeń i czas, albowiem wcześniej ich nie było.

I tak oto rozpoczęły się dzieje Naszego Wszechświata...

 I potem nic się więcej nie działo, tylko żarły się owe związki między sobą, komplikowały się i rozkładały, mieszały i wytrącały przez jakiś miliard lat...
...  glony lodolubne, bezcenny skarb fotosyntezy do naszych czasów zachowały, żyjąc pod kilometrową warstwą lodu...
I po co księdzu proboszczowi ten szczątkowy ogon, co go we wstydliwym miejscu ksiądz ukrywa?

Spróbuję opisać tu, jak przebiegała ewolucja informatyczna w organizmach - czyli ewolucja i komplikacja odruchów.

Elastyczność odruchów - początek świadomości.

Genetyczny mechanizm replikacji programów (odruchów) życiowych.

I nic się nie działo oprócz rodzenia się i umierania miliardów istot.

Sygnalizacja między osobnikami i narodziny języka.

Opowieści i mity jako pierwsza postać pamięci zewnętrznej.

Początki rozumienia świata.

Stworzenie bogów jako personifikacji niezrozumiałych i groźnych zjawisk przyrody.

I błądzili wyznawcy bogów swych, gdyż stworzyli ich na swój obraz i podobieństwo. A byli ci wyznawcy sprośnikami, okrutnikami i analfabetami prostackimi.

Później ucywilizowali się wyznawcy bogów, lecz bogowie pozostali okrutni i mściwi. I nakazywali swym czcicielom dokonywać okrutne czyny. A najgorszy z nich był bóg miłości bliźniego, którego wyznawcy krwawą rzeź czynili przez tysiąc pięćset lat wyrzynając i paląc miliony ludzi w imię boga swego i miłości bliźniego.

Lecz rozum spętany wyzwolił się w końcu z okowów ciemnoty i głowę podniósł dumnie. I jedynie słuszną Prawdę Logiczną zaczął czcić z należną jej świętą czcią.

I zaczął Prawdziwe Dobra szanować i słuszną cześć im oddawać. A były to - wolność, równość, sprawiedliwość, powszechne prawo do szczęścia wg własnej koncepcji, tolerancja i inne.

Pismo jako drugi etap pamięci zewnętrznej.

Komputery jako pamięć zewnętrzna trzeciej generacji. I jako podłoże do narodzin sztucznej świadomości.

Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że stoimy na progu autokreacji, czyli świadomego kształtowania naszego gatunku...

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...