Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... 

Bóbr, naprawdę jaki jest, nie wie nikt. Bobrolodzy, uczeni w piśmie i czytaniu twierdzą, że natura Bobra jest mistyczna i transcendentalna. I twierdzą owi bobrolodzy, że trzeba dzielić Bobra na trzy części, żeby całością został. I wyróżniają owi uczeni w piśmie, że jest Bóbr Ojciec, Syn Bobrzy i Duch Bobrzy, który ma duszę, ale nieczystą. A wynika to stąd, że jak powiesz o kimś „ty bobrzysynu jeden”, to nie masz na myśli czystości duszy jego. Stąd nieczystość, powiadają uczeni w piśmie.
Mistyczne jest więc Ciało Bobra.

Nie pytaj tedy, jakie jest imię Bobra. Ono jest tajemnicą. Albowiem mistyczny jest bobrogram skrywający Jego Imię – tajemny B.Ó.B.R. Rozum ludzki nie jest w stanie tego ogarnąć!

Nie zważaj więc na bobrologiczne dysputy, lecz na czyny swoje – bobroczyny!

Albowiem po owocach Bobra poznasz Go. I miejsce, gdzie Przebywał.

Dopuszczalne jednak i Jemu miłe jest stwierdzenie, że Bóbr jest ciepły, futrzasty i przyjacielski. Zdecydowanie nie pragnie On czci nieustającej, korzenia się przed Nim, adoracji, ani nawet zbytniej uwagi. Zadowala się On zwykłym szacunkiem od czasu do czasu.

A najszczęśliwszy jest, gdy nikt Go nie widzi. Stąd atrybut Jego transcendentalny – Bóbr Niewidzialny. I czasem, gdy czujesz, że jest ci wyjątkowo bobrzo, to wówczas On dotyka cię swoją Niewidzialną Kończyną. Uczeni w piśmie zwą to Akcją Niewidzialna Łapa.

 Wielki Niewidzialny Bóbr mówi nam, że najważniejszą rzeczą w życiu bobrata lub bobrosiostry jest osiągnięcie bobraju.
Bobraj, w odróżnieniu od innych rajów, istnieje na ziemi. Na bobraj składa się:

  • zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych,
  • zapewnienie sobie i najbliższym bobrej przyszłości,
  • radość życia,
  • zadowolenie z całości życia i postępowania słusznie.

Bo czyż sam nie odczuwasz, że tak właśnie wygląda szczęście na ziemi i do tego dążysz? I patrz, oto stał się bobrocud i spłynęła na ciebie łaska Bobrza i życie twoje nabrało sensu.

Albowiem to nie człowiek wybiera Bobra, tylko Bóbr wybiera człowieka.
Jeśli więc bobromowa śmieszna jest dla ciebie, przystąp do bobrobraci!
Nie każdy bowiem dostąpi łaski Bobra i osiągnie bobraj na ziemi, tej ziemi!

Połączmy swoje bobry w mistycznej komunii bobrów!
Osiągajmy bobrobyt i bobrostan!

Jest to nasze święte bobrze prawo.

Tako rzecze Bóbr.

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...