Wielki Bóbr

Tu jest wejście do zaprzyjaźnionego ołtarzyka czcicieli Wielkiego Bobra.
Tylko dla osób z poczuciem humoru!
Wchodzisz na własne ryzyko!

Faktoid

czyli wiadomości fakto-podobne (tabloidalne)

Bóg Polaków nie lubi

Naród Polski umęczony jest.
Co rusz na Naród nasz spadają tragedie, klęski, nieszczęścia i...

Ile się należy za służbę Bogu

"... Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży...

Najprawdziwsza przyczyna katastrofy smoleńskiej

Tymczasem całkowicie umyka ich uwadze najważniejsza i najprawdziwsza przyczyna tej katastrofy...

Straszliwe skutki święcenia wody

...niepoświęcona cząsteczka wody wchodząc w kontakt z poświęconą, sama staje się poświęcona....

Chrystus jest stanowczo za drogi

... Trzeba poszukać sobie tańszego boga, takiego akurat na kryzys... Człowiek witruwiański - symbol humanizmu
Polskę toczą rozliczne choroby społeczne i patologie. Oto niektóre z nich:

  • nagminna korupcja;

  • powszechne i akceptowane społecznie łamanie prawa (prawo jest po to, żeby je łamać - taką opinię wyraził niedawno 10-letni synek sąsiada - daje to pojęcie o tym, że już nasze dzieci mają spaczoną pod tym względem moralność);

  • z drugiej strony polskie prawo jest złe - niejasne, sprzeczne, niepotrzebnie skomplikowane, generujące korupcję i patologie społeczne, z wielką ilością przepisów martwych, absurdalnych i przesadnie szczegółowych;

  • „czarny rak” Kościoła Katolickiego, który niszczy Polskę drenując z kasy państwowej miliardy złotych rocznie (szacunkowo ok. 6 - 10 miliardów), najczęściej bezczelnie łamiąc prawo (vide np. tzw. Komisja Majątkowa, która „odzyskała” dla Kościoła trzy razy więcej mienia niż Kościół Katolicki miał przed wojną (sic!));

  • kuriozalność życia politycznego w Polsce - politycy zamiast budować silne, niezależne, nowoczesne, przyjazne dla obywateli państwo, zajęci są przede wszystkim kręceniem prywatnych interesów i kłótniami między sobą;

  • śmiertelna i wyniszczająca choroba polskiej służby zdrowia;

  • niewydolny i będący w stanie faktycznego bankructwa system ubezpieczeń społecznych;

  • i wiele wiele innych.

Wskazane jest więc stworzenie organizacji, która będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się negatywnym zjawiskom. I tu pojawia się problem - jakiego typu miałaby to być organizacja?
 Partie polityczne, gdy już dojdą do władzy, zaczynają ulegać korupcji, nepotyzmowi i innym patologiom władzy. Szansa, że na drodze politycznej da się w stosunkowo niedługim czasie przeprowadzić konieczne reformy społeczne, jest niewielka.
Z kolei organizacje typu stowarzyszenia lub fundacje może są dobre dla jednostkowych działań na niewielką skalę, ale nie sprawdzą się w skali całego społeczeństwa.

Jest jednak pewien typ organizacji, który daje nadzieję na skuteczne działanie. Mianowicie organizacja społeczna typu kościół, która jest pod każdym względem uprzywilejowana...

Żeby przeciwdziałać powyższym i innym patologiom zdecydowaliśmy się założyć Humanistyczny Kościół Racjonalistyczny.

Nadeszła dziejowa chwila.

Oto tworzymy całkowicie świecką, racjonalną i humanistyczną religię opartą na logice, nauce i metodzie naukowej. W której nie ma miejsca na zabobony, mitologię, obskurantyzm i dewocję. Stwórzmy grupę ludzi ceniących wartości humanistyczne, która przyspieszy utworzenie nowoczesnego, przyjaznego obywatelom państwa. Do tego konieczne jest przywrócenie etosu cnót obywatelskich, wysokiego zaufania społecznego, odkłamanie etyki i moralności.

Każdy człowiek ma prawo do dobrobytu materialnego, dążenia do szczęścia, do nadania swojemu życiu sensu, do wolności i suwerenności.

Pomóżmy sobie nawzajem w realizacji tych celów!

I stało się - oto pewnego pięknego dnia doznałem oświecenia...
...żeby Światło Rozumu nieść między ubogich duchem...
Przykazuję zatem Wam, żebyście zaprzęgli mechanizmy kultów religijnych dla przybliżenia Harmonii Społecznej i Szczęścia Ludzkiego!
I czcijmy koryfeuszy nauki, jako Świętych naszych przenajświętszych, albowiem oni to Ludzkość ku dobrobytowi pchają i życie szczęśliwsze umożliwiają.
 Jako Polacy, świętego Mikołaja Kopernika czcijmy, który wstrzymał Słońce!
 I św. Marię ze Skłodowskich-Curie, która heroizmem swym naukowym miliony spośród nas prawdziwie ocaliła...
 

Dobra nowina

Miałem wizję - Ludzka Religia

 Człowiek nie składa się tylko z rozumu i intelektu. Posiada także emocje, uczucia, potrzeby, obok myślenia racjonalnego – także magiczne i...

Szkoła Naukowa

Szkoła ta uczyłaby dzieci od najmłodszych lat technik samodzielnego uczenia się i skutecznego przyswajania wiedzy.

Nie lękajcie się – używać rozumu!

Samodzielnie rozum wasz możecie wyćwiczyć! Możecie przemóc braki szkolne i mity religijne! Możecie zrozumieć świat i siebie!

Prawda i zakłamanie

Mówienie prawdy daję wewnętrzną siłę. Mówienie prawdy scala umysł i powoduje, że jest on sprawniejszy. 

Dowód na nieistnienie Boga

Na początek rozprawimy się z powszechną opinią, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś..

Nie lękajcie się - jesteście bezgrzeszni!

Oto dobrą nowinę daję Wam: jesteście bezgrzeszni!
- Jak to tak? - zapytacie. - Przecież kłamiemy, cudzołożymy, kradniemy i...